Our Projects

Mindful Leadership

Mind leader ร่วมกับสสส.

โครงการระยะยาวที่ได้ปลุกปั้น influencer ด้านจิตใจมาร่วมส่งต่อความรู้และแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน มีผู้สมัครมากว่า 260 คน แต่คัดเหลือเพียง 30 คนเท่านั้น

gengiver ปั้นฝันปันสุข
ร่วมกับมูลนิธิ scg

โครงการระยะ 3 เดือนที่บ่มเพาะความมีเก่งดี มีน้ำใจ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้น้องๆ ทุนเก่งจริงชิงค่าเทอมของมูลนิธิ SCG ซึ่งจะมีเวที LIVE ออนไลน์ให้น้องๆได้มาพูดในที่สาธารณะสร้างรงบันดาลใจให้เยาวชนทั่วไปด้วย

once alive Workshop

เวิร์กชอปออนไลน์ด้านค้นหาอาชีพ ปลุกไฟการเรียน ด้วยการเข้าใจตัวเองให้น้องๆโรงเรียน เทพศิรินทร์

let's get job ร่วมกับมูลนิธิ SCG

สอนเด็กจบใหม่ให้หางานได้มีเงินใช้ รับมือกับความเครียดในยุคนี้?! Mindventure ได้ร่วมมือกับมูลนิธิ SCG ในการสอน 6 หลักสูตรออนไลน์ ใน 1 เดือน ให้น้องจบใหม่ที่สมัครมากว่า 190 คน !

ค้นพบศักยภาพ
จัดร่วมกับ school of changemaker

เวิร์กชอปออนไลน์เรื่องสติและควาฉลาดทางอารมณ์ ในวิชาผู้ประกอบการ ให้กับรร.มักกะสันวิทยาคม (ม.3 – ม.4)

เวิร์กชอปค้นหาตัวเอง จัดให้กับสถาบัน
เครือ CP ALL

น้องๆได้สำรวจความชอบ ความถนัด เรียนรู้อาชีพที่หลากหลาย เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจเลือกอาชีพ

Relationship & Self-Compassion

self compassion 7-day challenge

ค่ายออนไลน์ให้น้องๆกว่า 120 คน เพื่อให้เรารู้จักการเมตตาต่อตนเอง และยอมรับตัวเองในแบบที่เป็น 

Love me love you
จัดให้กับ Wall of sharing

เวิร์กชอปออนไลน์ร่วมกับ Wall of Sharing  ที่จะเปิดโอกาสให้เราเข้าใจและรักตัวเองมากขึ้น ท่ามกลางปัญหามากมายที่เข้ามากระทบในชีวิต และเป็นรากฐานให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีต่อตนเอง

Know your value
จัดร่วมกับ UNICEF

เวิร์กชอปออนไลน์ร่วมกับ UNICEF ชวนวัยรุ่นมารักตัวเองให้เป็น 

Motivation

SOS secret of success:
เรียนให้ปัง รักให้เป็น ฉบับวัยรุ่น

Live จัดร่วมกับ UNICEF ให้ความรู้วัยรุ่นร่วมกับ influencer ที่มีผู้ติดตามรวมกกว่า 1,000,000 คน

Learning with Purpose: เปลี่ยนการเรียนให้เป็นเรื่องสนุก!

เวิร์กชอปออนไลน์ร่วมกับ UNICEF ชวนวัยรุ่นมาปลุกไฟการเรียน และหาสไตล์การเรียนของตัวเองที่ใช่ให้เจอ

ค่ายออนไลน์ปลุกไฟการเรียนสอบติดไปด้วยกัน

มีน้องสมัครเข้ามากว่า 500 คน เป็นค่ายที่ได้รับความนิยมและได้รับการรีวิวที่ดีเยี่ยม เสริมสร้างให้ผู้เรียนได้มีแรงบันดาลใจในการเรียน ตั้งเป้าหมาย และได้เทคนิคการเรียนที่เหมาะกับตัวเองกับไป

หากคุณคือบริษัทหรือโรงเรียนที่สนใจทำกิจกรรมให้กับเยาวชนหรือพนักงานจำนวนมาก

ทักมาหาเรา หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที

Contact Us

Page

Copyright © 2020 Mindventure